ALUMNI

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled ni samo izobraževalni zavod, temveč tudi nosilec znanja, inovacij in kreativnega razmišljanja. Zato je ohranjanje stikov in sklepanje novih povezav med diplomanti in šolo velikega pomena. S članstvom v Alumni-ju VŠHTB ste deležni novosti s področja znanosti in stroke ter imate možnost vpogleda v delovna področja in podjetja. Alumni predstavlja platformo za povezovanje, druženje, sodelovanje ter izmenjavo izkušenj. Zato Vas vabimo, da postanete člani našega Alumni-ja.

PRISTOPNA IZJAVA

Članstvo v klubu je prostovoljno. Član kluba lahko postane vsakdo, ki je uspešno zaključil katerikoli študij na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled.

Skip to content