Scroll Top

KONFERENCE IN DOGODKI

Možnost opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini (Grčiji, Ciper, Francija, Avstrija, Nizozemska)

Vabimo vas na predstavitev možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja  v tujini (Grčiji, Ciper, Francija, Avstrija, Nizozemska) s strani agencije JOB TRUST v četrtek, 14.12. ob 13:30 uri na naslednji povezavi:

14th  December at 13:30 local time in Slovenia.

Here is the link 

https://zoom.us/j/2726641541?pwd=V3dnazQ2NGZXdHM1ZXdlQWpWUVdPZz09

Meeting ID: 272 664 1541 Passcode: 7BMCkF

Spletna delavnica Osnove 1ka anket

Visoka šola za management Bled organizira brezplačno spletno delavnico “Osnove 1ka anket”, ki bo 15.03.2023 ob 17.00.

ZVOP-2 s primeri iz turizma

Visoka šola za management Bled organizira brezplačni webinar na temo ZVOP-2 s primeri iz turizma, ki bo 02. 03. 2023 ob 14.00.

Delavnica OPTIMIZACIJA HOTELSKEGA POSLOVANJA

V soboto, 11.02.2023 od 8.30 do 12.30 bo imel gospod Sergio Hugo Foti delavnico OPTIMIZACIJA HOTELSKEGA POSLOVANJA.

Vsebina delavnice:
1. USALI kot glavni okvir za podporo procesu odločanja v celotnem poslovnem izidu
2. Optimizacija prihodkov z dejavnostmi upravljanja prihodkov za sobe, hrano in pijačo
3. Operativni stroški in optimizacija nadzora stroškov v sobah in F&B, pretvorba dobička.

8. ZNANSTVENO KONFERENCO NOVE PARADIGME ORGANIZACIJSKIH TEORIJ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto organizira 8. znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij (NPOT), z naslovom Raziskovanje in organizacijski razvoj, ki bo potekala 16. marca 2023, na daljavo.Na konferenci NPOT ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.

KONFERENCA TRENDI IN IZZIVI, 2022

Študentka VŠHTB Tija Justinek se je pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Vulić udeležila 6. mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki je potekala v organizaciji Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, 27. in 28. 10. 2022. V dveh dneh se je predstavilo 107 strokovnih prispevkov slovenskih in tujih avtorjev v treh sekcijah (Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem, Izobraževanje in usposabljanje) in 152 avtorjev iz 18 držav. Tija Justinek je predstavila prispevek z naslovom PREHRANSKE NAVADE MLADIH ODRASLIH (20 – 30 LET). Avtorji prispevka so Tija Justinek, Emanuela Logar, Gregor Jovan in doc. dr. sc. Gordana Vulić. V zadnjih letih pa je na prehranske navade močno vplivala pandemija covid-19, ki je povzročila življenje v izolaciji in omejene stike z okolico, kar se je posledično odrazilo tudi v prehrani. Tema prispevka se navezuje na raziskave prehranskih navad (in razvad) mladih odraslih med 20. in 30. letom starosti in v prispevku so predstavljeni prvi izbrani rezultati raziskave, ki smo jo izvajali na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB) pod nazivom Raziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let), (obdobje izvajanja raziskave: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022.) Zbornik konference je dostopen na naslovu: https://bickonferenca.si/ Tija Justinek je v imenu soavtorjev suvereno predstavila prispevek v sekciji Živilstvo in prehrana. Z zanimivo prezentacijo je pritegnila pozornost sodelujočih in sprožila razpravo na temo prehranskih navad mladih. Čestitamo skupini avtorjev za uspešno predstavitev.

KONFERENCA ITEMA 2021

Kristina Dekleva je v septembru diplomirala na visokošolskem študijskem programu Zdravstveni turizem na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. Znanje, ki ga je pridobila v okviru študija in diplomskega dela, je uspešno vsebinsko in statistično nadgradila ter pripravila znanstveni članek z naslovom THE INTEREST OF HEALTH TOURISTS IN HALOTHERAPY: THE IMPACT OF THE SEVERITY OF COVID-19. Kristina se je pod mentorstvom doc. dr. Elene Marulc 21. oktobra 2021 udeležila Mednarodne znanstvene konference ITEMA 2021 – IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT AND AGRICULTURE, na kateri so sodelovali znanstveniki iz 20 držav. Kristina Dekleva je delo suvereno predstavila v angleškem jeziku in z aktualno tematiko vzbudila veliko zanimanja med turističnimi strokovnjaki. Iskrene čestitke naši diplomantki Kristini in njeni mentorici za odličen dosežek!

KONFERENCA TRENDI IN IZZIVI, 2022

Študentka VŠHTB Tija Justinek se je pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Vulić udeležila 6. mednarodne strokovne konference  Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki je potekala v organizaciji Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, 27. in 28. 10.  2022.  V dveh dneh se je predstavilo 107 strokovnih prispevkov slovenskih in tujih avtorjev v treh sekcijah (Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem, Izobraževanje in usposabljanje) in 152 avtorjev iz 18 držav.

Tija Justinek je predstavila prispevek z naslovom  PREHRANSKE NAVADE MLADIH ODRASLIH (20 – 30 LET). Avtorji prispevka so Tija Justinek, Emanuela Logar, Gregor Jovan  in doc. dr. sc. Gordana Vulić.

V zadnjih letih pa je na prehranske navade močno vplivala pandemija covid-19, ki je povzročila življenje v izolaciji in omejene stike z okolico, kar se je posledično odrazilo tudi v prehrani. Tema prispevka se navezuje na raziskave prehranskih navad (in razvad) mladih odraslih med 20. in 30. letom starosti in v prispevku so predstavljeni prvi izbrani rezultati raziskave, ki smo jo izvajali na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB) pod nazivom Raziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let), (obdobje izvajanja raziskave: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022.)

Zbornik konference je dostopen na naslovu: https://bickonferenca.si/

Tija Justinek je v imenu soavtorjev suvereno predstavila prispevek v sekciji Živilstvo in prehrana. Z zanimivo prezentacijo je pritegnila pozornost sodelujočih in sprožila razpravo na temo prehranskih navad mladih. Čestitamo skupini avtorjev za uspešno predstavitev.

Skip to content