KONFERENCE IN DOGODKI

Spletna delavnica Osnove 1ka anket

Visoka šola za management Bled organizira brezplačno spletno delavnico “Osnove 1ka anket”, ki bo 15.03.2023 ob 17.00.

ZVOP-2 s primeri iz turizma

Visoka šola za management Bled organizira brezplačni webinar na temo ZVOP-2 s primeri iz turizma, ki bo 02. 03. 2023 ob 14.00.

Delavnica OPTIMIZACIJA HOTELSKEGA POSLOVANJA

V soboto, 11.02.2023 od 8.30 do 12.30 bo imel gospod Sergio Hugo Foti delavnico OPTIMIZACIJA HOTELSKEGA POSLOVANJA.

Vsebina delavnice:
1. USALI kot glavni okvir za podporo procesu odločanja v celotnem poslovnem izidu
2. Optimizacija prihodkov z dejavnostmi upravljanja prihodkov za sobe, hrano in pijačo
3. Operativni stroški in optimizacija nadzora stroškov v sobah in F&B, pretvorba dobička.

8. ZNANSTVENO KONFERENCO NOVE PARADIGME ORGANIZACIJSKIH TEORIJ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto in Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto organizira 8. znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij (NPOT), z naslovom Raziskovanje in organizacijski razvoj, ki bo potekala 16. marca 2023, na daljavo.Na konferenci NPOT ponujamo prostor za predstavitev že prepoznanih in nastajajočih prispevkov k znanosti mladih doktorjev znanosti, doktorandov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prepričani smo, da lahko skupaj soustvarimo in doživimo prvinsko akademsko vzdušje z obilico ustvarjalnih idej, njihove bogatitve in z željo po sodelovanju.

KONFERENCA TRENDI IN IZZIVI, 2022

Študentka VŠHTB Tija Justinek se je pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Vulić udeležila 6. mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki je potekala v organizaciji Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, 27. in 28. 10. 2022. V dveh dneh se je predstavilo 107 strokovnih prispevkov slovenskih in tujih avtorjev v treh sekcijah (Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem, Izobraževanje in usposabljanje) in 152 avtorjev iz 18 držav. Tija Justinek je predstavila prispevek z naslovom PREHRANSKE NAVADE MLADIH ODRASLIH (20 – 30 LET). Avtorji prispevka so Tija Justinek, Emanuela Logar, Gregor Jovan in doc. dr. sc. Gordana Vulić. V zadnjih letih pa je na prehranske navade močno vplivala pandemija covid-19, ki je povzročila življenje v izolaciji in omejene stike z okolico, kar se je posledično odrazilo tudi v prehrani. Tema prispevka se navezuje na raziskave prehranskih navad (in razvad) mladih odraslih med 20. in 30. letom starosti in v prispevku so predstavljeni prvi izbrani rezultati raziskave, ki smo jo izvajali na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB) pod nazivom Raziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let), (obdobje izvajanja raziskave: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022.) Zbornik konference je dostopen na naslovu: https://bickonferenca.si/ Tija Justinek je v imenu soavtorjev suvereno predstavila prispevek v sekciji Živilstvo in prehrana. Z zanimivo prezentacijo je pritegnila pozornost sodelujočih in sprožila razpravo na temo prehranskih navad mladih. Čestitamo skupini avtorjev za uspešno predstavitev.

KONFERENCA ITEMA 2021

Kristina Dekleva je v septembru diplomirala na visokošolskem študijskem programu Zdravstveni turizem na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. Znanje, ki ga je pridobila v okviru študija in diplomskega dela, je uspešno vsebinsko in statistično nadgradila ter pripravila znanstveni članek z naslovom THE INTEREST OF HEALTH TOURISTS IN HALOTHERAPY: THE IMPACT OF THE SEVERITY OF COVID-19. Kristina se je pod mentorstvom doc. dr. Elene Marulc 21. oktobra 2021 udeležila Mednarodne znanstvene konference ITEMA 2021 – IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT AND AGRICULTURE, na kateri so sodelovali znanstveniki iz 20 držav. Kristina Dekleva je delo suvereno predstavila v angleškem jeziku in z aktualno tematiko vzbudila veliko zanimanja med turističnimi strokovnjaki. Iskrene čestitke naši diplomantki Kristini in njeni mentorici za odličen dosežek!

Skip to content