Scroll Top

RESEARCH

The academic staff of VM Bled carry out educational, scientific, research and professional work. In addition to their teaching work, they are also involved in research work in the framework of research and development projects. They are involved in numerous national and international projects.

PROJEKTI

VŠHTB je v študijskem letu 2014/2015 pripravil Strategijo razvoja projektnega območja Stari vrh 2014–2020 pod mentorstvom dr. Tanje Lešnik Štuhec. Dokument Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014-2020 je nastal v želji po dolgoročnem razvoju in trženju območja Stari vrh. Celovit razvoj turistične dejavnosti na širšem območju Starega vrha je možen le ob iskrenem povezovanju med deležniki za usmerjeno pridobivanje finančnih sredstev iz obstoječih virov sofinanciranja. V ta namen je nastalo sodelovanje med STC Stari vrh d.o.o. kot naročnikom dokumenta ter Visoko šolo za hotelirstvo in turizem kot pripravljalcem dokumenta. Dokument zagotavlja osnovo za oblikovanje destinacijskih projektov in njihove prijave na sredstva različnih EU, nacionalnih idr. razpisov v močnih partnerstvih.

Za usklajeno oblikovanje razvoja in trženja obravnavanega območja je bil projekt razdeljen na štiri sektorska področja (sektor 1: Gostinska ponudba PO Stari vrh; sektor 2: Dopolnilne turistične dejavnosti, rokodelstvo, umetna obrt in kultura PO Stari vrh; sektor 3: Trženje, tržna znamka in turistični produkti PO Stari vrh; sektor 4: Narava, šport in rekreacija PO Stari vrh) s štirimi istoimenskimi delovnimi skupinami.

Z upoštevanjem usmeritev, ki so predstavljene v dokumentu ima destinacija dobro izhodišče, da se poveže in v prihodnje postane celovito oblikovana ter tako privabi številne obiskovalce v vseh letnih časih, kar je njen glavni namen.

Dokument je na razpolago v dekanatu.

Skip to content