Scroll Top

PREDMETNIK MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI

Ustvarjanje, inovativnost, podjetnost

visokošolski študijski program MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI
1. LETNIK
  1. semester
KT
Veda o živilih5
Trajnostni razvoj v živilstvu5
Živilska mikrobiologija in biotehnologija5
Živilska kemija6
Poslovno komuniciranje5
Statistika4
  1. semester
Pridelava in prireja hrane6
Ekonomika6
Angleški jezik-nadaljevalna raven3
Fiziologija prehrane3
Pravni predpisi4
Praktično usposabljanje8
2. LETNIK
  1. semester
Tehnološki procesi in logistika6
Nemški jezik6
Študent izbere 3 predmete
Tehnologija predelave mesa6
Tehnologija predelave mleka6
Tehnologija predelave žit6
Tehnologija predelave rastlinskih živil6
  1. semester
Prehrana in zdravje5
Higienski management4
Trženje5
Digitalno trženje5
Digitalno poslovanje5
Praktično usposabljanje6
3. LETNIK
  1. semester
Poslovne finance in računovodstvo6
Ravnanje z ljudmi pri delu6
Osnove managementa6
Senzorična analiza6
Management kakovosti v živilstvu in prehrani6
  1. semester
Management prodaje5
Krizni management v živilstvu in prehrani5
Študent izbere 2 predmeta
Podjetništvo in inovativnost5
Medkulturna komunikacija5
Analiza in vrednotenje živil5
Gastrokultura5
Tehnologija in organizacija prehranskih obratov5
Tehnologija vina5
Diplomsko delo10
Skip to content