Scroll Top

MEDNARODNA PISARNA

Zavod je leta 2014 pridobil Erasmus listino za terciarno izobraževanje za obdobje 2014-2020. Listina omogoča mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja in študija ter mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja ali poučevanja.

1. MOBILNOST ŠTUDENTOV

Erasmus+ program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Študentom omogoča nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev.Informacije za študente, ki se odločajo za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini:
  • Poletne prakse so v tujini pomemben del študija in pripomorejo k boljši zaposljivosti diplomantov, saj med študijem pridobijo ustrezne delovne izkušnje. Izbiri prave prakse je treba nameniti kar nekaj časa. Veliko informacij se da dobiti prek spleta, tako prek uradnih spletnih strani podjetij/šol/univerz/posredniških agencij, preko raznih lestvic in pregledov kot tudi preko različnih forumov, kjer (potencialni) študentje izmenjujejo mnenja.
  • Pred odhodom si pridobite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sl) in uredite zavarovalno kartico.
  • Ko potujete v tujino ali tam bivate, si morate urediti zavarovanje za primere, ki jih evropska zdravstvena izkaznica ne pokriva, na primer zavarovanje za primer odgovornosti, ki krije škodo za katero ste odgovorni (npr.: če bi po nesreči razbili kakšen dragocen predmet, medtem ko ste na praksi). Sistemi zdravstvenega zavarovanja so po Evropi zelo različni, zato preverite za vsako državo posebej.
  • Pri koordinatorju dobite t.i. Learning Agreement (dogovor o usposabljanju), ki ga morajo podpisati šola, študent in podjetja pred odhodom v tujino. Prav tako uredite šolsko pogodbo v treh izvodih ter Poročilo o opravljanju PRI (Report).
  • Študenti, pred odhodom v tujino opravijo preizkus jezikovnega znanja preko spletnega tečaja OLS (Online Linguistic Support). Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.
Več informacij o preverjanjih jezikovnega znanjaVeč informacij o jezikovnih tečajih V pomoč vsem, ki razmišljate o delu ali praksi v tujini, objavljamo spisek nekaterih baz podatkov, delodajalcev in posrednikov dela: Več o programu Erasmus+ si lahko preberete tudi na http://www.erasmusplus.si/vstopna-stran/

2. MOBILNOST OSEBJA

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) omogoča mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja v tujini na visokošolskih institucijah ter usposabljanja zaposlenih v javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, ki so aktivne na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje; javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, raziskovalni inštituti; šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…).

MEDNARODNA PISARNA

Erasmus + koordinator in vodja mednarodne pisarne je Mojca Jošt, mojca.jost@gmail.com
Sodelavka v mednarodni pisarni: gordana.vulic@vs-bled.si

Uradne ure: v skladu z dogovorom.

ERASMUS

DOKUMENTI

PRAKSA V GRČIJI S POMOČJO SREDSTEV ERASMUS+

Vabimo vas na online predstavitev možnosti opravljanja prakse v Grčiji s pomočjo sredstev Erasmus+ v petek, 23.12.2022, ob 11:15 uri na naslednji ZOOM povezavi:

Here is the zoom link for students to join:

https://zoom.us/j/2726641541?pwd=V3dnazQ2NGZXdHM1ZXdlQWpWUVdPZz09

Meeting ID: 272 664 1541 Passcode: 7BMCkF

 

Možnost opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini (Grčiji, Ciper, Francija, Avstrija, Nizozemska)

Vabimo vas na predstavitev možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja  v tujini (Grčiji, Ciper, Francija, Avstrija, Nizozemska) s strani agencije JOB TRUST v četrtek, 14.12. ob 13:30 uri na naslednji povezavi:

14th  December at 13:30 local time in Slovenia.

Here is the link 

https://zoom.us/j/2726641541?pwd=V3dnazQ2NGZXdHM1ZXdlQWpWUVdPZz09

Meeting ID: 272 664 1541 Passcode: 7BMCkF

Skip to content