Scroll Top

ORGANI ZAVODA

VISOKA ŠOLA ZA MANAGMENT BLED

UPRAVNI ODBOR

Člani upravnega odbora Visoke šole za management Bled so:

 • dr. Emira Premrov, predstavnica VM Bled – predsednica
 • Cilka Demšar, predstavnica VM Bled
 • Anuša Vogelnik Holzner, predstavnica ustanovitelja
 • Natalija Korošec, predstavnica ustanovitelja
 • mag. Peter Mihelčič, predstavnik VSŠ Bled

SENAT

Senat

 • mag. Tadeja Krašna, dekanja
 • dr. Emira Premrov
 • dr. Elena Marulc
 • dr. sc. Gordana Vulić
 • dr. Lea Kužnik
 • mag. Darja Radić
 • Neža Hrastar, dr. med.
 • Kristina Požun (študentka)
 • Nika Medved (študentka)

KOMISIJE SENATA

Komisija za študijske zadeve:
 • dr. Emira Premrov – predsednica
 • Cilka Demšar
 • Dušica Todorović
Komisija za znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost:
 • mag. Tadeja Krašna – predsednica
 • dr. Nevenka Maher
 • dr. Emira Premrov
Komisija za habilitacije:
 • dr. Srečko Devjak – predsednik
 • dr. Nevenka Maher
 • dr. Mojca Korošec
Komisija za kakovost:
 • dr. Emira Premrov – predsednica
 • dr. Elena Marulc
 • Jakob Demšar
 • Kristina Požun
Komisija za založniško dejavnost:
 • mag. Tadeja Krašna – predsednica
 • mag. Peter Mihelčič
 • mag. Peter Markič
Komisija za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi:
 • dr. sc. Gordana Vulić – predsednica
 • Neža Hrastar, dr. med.
 • dr. Emira Premrov
 • mag. Tadeja Krašna
 • dr. Elena Marulc
 • Mitja Vrdelja
Komisija za disciplinske zadeve:
 • dr. Elena Marulc – predsednica
 • Jakob Demšar
 • mag. Darja Radić

AKADEMSKI ZBOR

Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski delavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstvenoraziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s šolo. Pri njegovem delu in odločanju enakopravno sodelujejo tudi predstavniki študentov, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Predsednica akademskega zbora:

dr. Emira Premrov | emira.premrov@vs-bled.si

ŠTUDENTSKI SVET

 • Kristina Požun – predsednica Študentskega sveta
 • Janez Šmit
 • Kristina Kovač
 • Nika Medved
 • Mojca Raj

Predstavniki študentov VM Bled v Akademskem zboru:

 • Janez Šmit
 • Kristina Kovač
 • Kristina Požun
 • Nika Medved
 • Mojca Raj

Predstavnika študentov VM Bled v Senatu:

 • Nika Pogačar
 • Kristina Kovač

VODSTVO

Dekanja: mag. Tadeja Krašna
tadeja.krasna@vs-bled.si
t 08 / 205 59 59
m 040 / 322 299

Skip to content