Scroll Top

PRAVNO OBVESTILO

PRAVNO OBVESTILO

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.vs-bled.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.vs-bled.si. in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled se bo trudila za pravilnost informacij. Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.vs-bled.si. si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://www.vm-bled.si. razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Posredujemo vam informacije o tem, kakšne podatke o vas (vaši »osebni podatki«) zbiramo, za kaj jih uporabljamo, komu jih posredujemo in kakšne so vaše pravice.

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo:

 1. ime in priimek,
 2. stalno in začasno bivališče,
 3. telefonska številka,
 4. naslov elektronske pošte,
 5. datum in kraj rojstva,
 6. EMŠO in davčna številka,
 7. podatki o zaposlitvi oz. nezaposlitvi,
 8. podatki o predhodni izobrazbi,
 9. podatki o predhodnem študiju,
 10. podatki, ki se zbirajo ob vašem obisku spletne strani – kot so podatki, ki se zbirajo prek piškotkov in drugi podatki, ki se zbirajo avtomatsko za zagotavljanje uporabe naših spletnih strani, ali informacije, ki nam jih zagotovite ob obisku naših spletnih strani (na primer preko kontaktnih obrazcev itd.);

Vaše osebne podatke pridobimo od vas ob vpisu na Visoko šolo za hotelirstvo in turizem Bled. Lahko se odločite, da nam določenih vrst osebnih podatkov ne boste posredovali. To lahko vpliva na naše možnosti zagotavljanja storitev in vaše možnosti koriščenja le-teh.

Osebne podatke, ki nam jih zagotovite, lahko kombiniramo tudi z drugimi podatki, ki jih zberemo prek spleta ali drugače, če je to dovoljeno v skladu z veljavno zakonodajo, tudi z informacijami, ki jih prejmemo s strani tretjih oseb, ter jih uporabljamo ali posredujemo za namene, ki so opisani v tej izjavi o varstvu podatkov.

Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje namene (skupaj »nameni obdelave«):

 1. obveščanje in dajanje informacij vezanih na študijski proces,
 2. obveščanje o možnostih zaposlitve,
 3. v pomoč pri razvoju, testiranju, izboljšavah in spremembah naših obstoječih storitev in načrtovanih storitev,
 4. v primeru nameravane ali dejanske reorganizacije, združitve, prevzema, prodaje, zavoda, odstopa ali drugega razpolaganja s celotnim ali katerim koli delom poslovanja in premoženja,
 5. zakonit interes za izvedbo in/ali omogočanje nameravane ali dejanske reorganizacije, združitve, prevzema, prodaje zavoda, odstopa ali drugega razpolaganja s celotnim ali katerim koli delom poslovanja in premoženja,
 6. izpolnjevanje pogodb ali drug zakonit interes, kot je izboljšanje uporabniške izkušnje
 7. zagotavljanje administrativnih obvestil,
 8. interni poslovni nameni, vključno z varstvom, analitiko, revizijo ali za naše osnovne poslovne dejavnosti,
 9. zakonit interes za omogočanje, da lahko izpolnimo svoje interne poslovne namene.
 10. za ovrednotenje vaših povratnih informacij, ko ocenjujete naše izdelke ali storitve,
 11. za upravljanje in omogočanje delovanja naših spletnih strani in aplikacij, vključno s spletno registracijo,
 12. za potrebe Erasmusa+ in opravljanja praktičnega usposabljanja v Sloveniji in tujini.

Vaša privolitev

Če dejavnost obdelave temelji na vaši privolitvi, imate pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic privolitve pa ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve pred njenim preklicem.

Posredovanje podatkov

Za namene obdelave, ki so opisani zgoraj, lahko vaše osebne podatke posredujemo ali razkrijemo:

 1. v skladu z zakonskimi zahtevami za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi postopki ali kot odgovor na zahteve s strani javnih in državnih organov,
 2. zaposlenim Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled,
 3. izvajalcem storitev in dobaviteljem, ki so pooblaščeni za zagotavljanje storitev v našem imenu, ter našim partnerjem,
 4. tretjim osebam v primeru nameravane ali dejanske reorganizacije, združitve, prevzema, prodaje zavoda, odstopa ali drugega razpolaganja s celotnim ali katerim koli delom poslovanja in premoženja,
 5. za uveljavljanje naših splošnih pogojev,
 6. za zaščito naših pravic.

Pri posredovanju osebnih podatkov tretjim osebam Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled zahteva, da takšna tretja oseba soglaša, da bo zaščitila vaše osebne podatke in z njimi ravnala v skladu z vsemi zakonskimi, regulativnimi in pogodbenimi obveznostmi ali drugimi navodili, ki jih prejme z naše strani.

Vaše pravice v skladu s pravom EU/EGP

Če se nahajate znotraj EU/EGP ali če vaše podatke obdeluje Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled, imate naslednje pravice:

 1. zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov,
 2. zahtevati popravek vaših osebnih podatkov,
 3. zahtevati izbris vaših osebnih podatkov,
 4. zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 5. zahtevati, da se osebni podatki zagotovijo v obliki, ki se lahko posreduje vam ali drugi organizaciji (prenosljivost),
 6. ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov,
 7. vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate kakršna koli vprašanja glede teh pravic ali bi radi uveljavljali katero izmed teh pravic, lahko se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Vendar pa lahko uveljavljanje teh pravic vpliva na našo zmožnost, da vam zagotavljamo določene storitve.

Varnost vaših osebnih podatkov

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled bo za zaščito vaših osebnih podatkov izvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, kar vključuje, da bo od svojih izvajalcev storitev, poslovnih partnerjev ali strokovnih svetovalcev zahteval, da uporabljajo ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

Shranjevanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je zahtevano po zakonu ali v skladu z morebitno pogodbo. Če ni zakonske obveznosti, bomo vaše podatke hranili tako dolgo, kot je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani.

Mednarodni prenosi

Vaše podatke lahko prenašamo ali jih posredujemo mednarodnim zunanjim izvajalcem storitev, ki delujejo kot poslovni partnerji Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled.

Stik z nami

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov so objavljeni na spletni strni zavoda.

Posodobitve te izjave o varstvu podatkov

Ta izjava o varstvu podatkov se lahko posodablja. Morebitne spremembe te izjave o varstvu podatkov bodo veljale z dnem objave oziroma kot bi bilo določeno v skladu z zakonom.

Zadnja posodobitev opravljena dne: 05. 06. 2018.

Skip to content