Scroll Top

PREDMETNIK ZDRAVSTVENI TURIZEM

Ustvarjanje, inovativnost, podjetnost

visokošolski študijski program Zdravstveni turizem
1. LETNIK

1. semesterKT
Statistika5
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)5
Ekonomika in podjetništvo5
Ekonomika turizma5
Pravni predpisi5
Poslovno komuniciranje5
2. semesterKT
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)5
Uvod v zdravstveni turizem6
Destinacijski management5
Trženje storitev6
Praktično usposabljanje8

 

2. LETNIK

3. semesterKT
Poslovne finance in računovodstvo6
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)6
Dejavniki vpliva na zdravje6
Osnove anatomije in fiziologije človeka6
Veda o boleznih6
4. semesterKT
Ravnanje z ljudmi pri delu5
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)5
E-trženje5
Izbirni modul – Management zdraviliškega turizma:Zdraviliški turizem9
Izbirni modul – Management wellness turizma:Wellness turizem9
Praktično usposabljanje6
 

3. LETNIK

5. semesterKT
Zdravstveni sistemi6
Ustvarjanje vrednosti v zdravstvenem turizmu6
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)6
Preventiva, zdravljenje in rehabilitacija v zdravstvenem turizmu6
Integrativni pristopi v zdravstvenem turizmu6
6. semesterKT
Osebni management in razvoj vodstvenih veščin4
Izbirni modul – Management zdraviliškega turizma:Management zdravilišč in rehabilitacijskih centrov6
Izbirni modul – Management zdraviliškega turizma:Medkulturna komunikacija5
Izbirni modul – Management zdraviliškega turizma: izbirni predmet5
Izbirni modul –Management wellness turizma:Management wellness centrov6
Izbirni modul – Management wellness turizma:Trajnostni turizem5
Izbirni modul – Management wellness turizma: izbirni predmet5
Diplomsko delo10
SKUPAJ 180
 

IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmetiKT
Management stresa5
Zdravje in gibanje5
Zdravje in prehrana5
Gastrokultura5
3. tuj jezik (ITJ/NEJ)5
Management v hotelirstvu5

Skip to content