PROJEKTI

KONFERENCA TRENDI IN IZZIVI, 2022

Študentka VŠHTB Tija Justinek se je pod mentorstvom doc. dr. sc. Gordane Vulić udeležila 6. mednarodne strokovne konference  Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki je potekala v organizaciji Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, 27. in 28. 10.  2022.  V dveh dneh se je predstavilo 107 strokovnih prispevkov slovenskih in tujih avtorjev v treh sekcijah (Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem, Izobraževanje in usposabljanje) in 152 avtorjev iz 18 držav.

Tija Justinek je predstavila prispevek z naslovom  PREHRANSKE NAVADE MLADIH ODRASLIH (20 – 30 LET). Avtorji prispevka so Tija Justinek, Emanuela Logar, Gregor Jovan  in doc. dr. sc. Gordana Vulić.

V zadnjih letih pa je na prehranske navade močno vplivala pandemija covid-19, ki je povzročila življenje v izolaciji in omejene stike z okolico, kar se je posledično odrazilo tudi v prehrani. Tema prispevka se navezuje na raziskave prehranskih navad (in razvad) mladih odraslih med 20. in 30. letom starosti in v prispevku so predstavljeni prvi izbrani rezultati raziskave, ki smo jo izvajali na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB) pod nazivom Raziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let), (obdobje izvajanja raziskave: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022.)

Zbornik konference je dostopen na naslovu: https://bickonferenca.si/

Tija Justinek je v imenu soavtorjev suvereno predstavila prispevek v sekciji Živilstvo in prehrana. Z zanimivo prezentacijo je pritegnila pozornost sodelujočih in sprožila razpravo na temo prehranskih navad mladih. Čestitamo skupini avtorjev za uspešno predstavitev.

Raziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let)

Osnovni podatki:
Naslov projektaRaziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let)
Namen projektaOzaveščanje mlajših odraslih oseb v Sloveniji o relevantnosti pravilnih prehranskih navad in poseganju po zdravih prehranskih izbirah.
Cilji projektaCilj raziskave je prepoznati, ugotoviti in analizirati vpliv pandemije na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let).
Vodja projektadr. sc. Gordana Vulić
Člani projektne skupinedr. sc. Gordana Vulićmag. Tadeja Krašnadr. Emira PremrovGregor JovanEmanuela LogarTia Justinek
Obdobje izvajanja projekta01. 01. 2021 – 31. 12. 2022.

Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014-2020

VŠHTB je v študijskem letu 2014/2015 pripravil Strategijo razvoja projektnega območja Stari vrh 2014–2020 pod mentorstvom dr. Tanje Lešnik Štuhec. Dokument Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014-2020 je nastal v želji po dolgoročnem razvoju in trženju območja Stari vrh. Celovit razvoj turistične dejavnosti na širšem območju Starega vrha je možen le ob iskrenem povezovanju med deležniki za usmerjeno pridobivanje finančnih sredstev iz obstoječih virov sofinanciranja. V ta namen je nastalo sodelovanje med STC Stari vrh d.o.o. kot naročnikom dokumenta ter Visoko šolo za hotelirstvo in turizem kot pripravljalcem dokumenta. Dokument zagotavlja osnovo za oblikovanje destinacijskih projektov in njihove prijave na sredstva različnih EU, nacionalnih idr. razpisov v močnih partnerstvih.

Za usklajeno oblikovanje razvoja in trženja obravnavanega območja je bil projekt razdeljen na štiri sektorska področja (sektor 1: Gostinska ponudba PO Stari vrh; sektor 2: Dopolnilne turistične dejavnosti, rokodelstvo, umetna obrt in kultura PO Stari vrh; sektor 3: Trženje, tržna znamka in turistični produkti PO Stari vrh; sektor 4: Narava, šport in rekreacija PO Stari vrh) s štirimi istoimenskimi delovnimi skupinami.

Z upoštevanjem usmeritev, ki so predstavljene v dokumentu ima destinacija dobro izhodišče, da se poveže in v prihodnje postane celovito oblikovana ter tako privabi številne obiskovalce v vseh letnih časih, kar je njen glavni namen.

Dokument je na razpolago v dekanatu.

Skip to content