Scroll Top

PROJEKTI

RAZISKAVA O KLJUČNIH IZZIVIH V POVEZAVI Z GOSTI GENERACIJE Z V SLOVENSKEM ZDRAVSTVENEM TURIZMU

Osnovni podatki:

Naslov projekta

Analiza ključnih izzivov v povezavi z gosti generacije Z v slovenskem zdravstvenem turizmu

Namen projekta

Raziskati ključne izzive v povezavi z gosti generacije Z v slovenskem zdravstvenem turizmu.

Cilj projekta

Cilj projekta je analiza ključnih izzivov v povezavi z gosti generacije Z v slovenskem zdravstvenem turizmu.

Vodja projekta

dr. Elena Marulc

Člani projektne skupine

dr. Elena Marulc, mag. Tadeja Krašna, dr. Emira Premrov, Neža Pogačnik, Mojca Vrhunc, Ana Marija Jeršič, Bojana Rosić

Obdobje izvajanja projekta

01. 01. 2024 – 31. 12. 2024.Raziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let)

Osnovni podatki:
Naslov projektaRaziskava o vplivu pandemije z virusom COVID 19 na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let)
Namen projektaOzaveščanje mlajših odraslih oseb v Sloveniji o relevantnosti pravilnih prehranskih navad in poseganju po zdravih prehranskih izbirah.
Cilji projektaCilj raziskave je prepoznati, ugotoviti in analizirati vpliv pandemije na uživanje pijač med mlajšimi odraslimi osebami (20 – 30 let).
Vodja projektadr. sc. Gordana Vulić
Člani projektne skupinedr. sc. Gordana Vulićmag. Tadeja Krašnadr. Emira PremrovGregor JovanEmanuela LogarTia Justinek
Obdobje izvajanja projekta01. 01. 2021 – 31. 12. 2022.

Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014-2020

VŠHTB je v študijskem letu 2014/2015 pripravil Strategijo razvoja projektnega območja Stari vrh 2014–2020 pod mentorstvom dr. Tanje Lešnik Štuhec. Dokument Strategija razvoja projektnega območja Stari vrh 2014-2020 je nastal v želji po dolgoročnem razvoju in trženju območja Stari vrh. Celovit razvoj turistične dejavnosti na širšem območju Starega vrha je možen le ob iskrenem povezovanju med deležniki za usmerjeno pridobivanje finančnih sredstev iz obstoječih virov sofinanciranja. V ta namen je nastalo sodelovanje med STC Stari vrh d.o.o. kot naročnikom dokumenta ter Visoko šolo za hotelirstvo in turizem kot pripravljalcem dokumenta. Dokument zagotavlja osnovo za oblikovanje destinacijskih projektov in njihove prijave na sredstva različnih EU, nacionalnih idr. razpisov v močnih partnerstvih.

Za usklajeno oblikovanje razvoja in trženja obravnavanega območja je bil projekt razdeljen na štiri sektorska področja (sektor 1: Gostinska ponudba PO Stari vrh; sektor 2: Dopolnilne turistične dejavnosti, rokodelstvo, umetna obrt in kultura PO Stari vrh; sektor 3: Trženje, tržna znamka in turistični produkti PO Stari vrh; sektor 4: Narava, šport in rekreacija PO Stari vrh) s štirimi istoimenskimi delovnimi skupinami.

Z upoštevanjem usmeritev, ki so predstavljene v dokumentu ima destinacija dobro izhodišče, da se poveže in v prihodnje postane celovito oblikovana ter tako privabi številne obiskovalce v vseh letnih časih, kar je njen glavni namen.

Dokument je na razpolago v dekanatu.

Skip to content