Scroll Top

Vpis v študijsko leto 2022/2023

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled
Tel. referat: 08 205 59 59 | GSM: 040 / 322 106 | 040 / 322 299

referat@vs-bled.si | www.vm-bled.si
Informativno mesto: Prešernova cesta 32, Bled
Uradne ure: sreda, 14.00 do 16.00 | petek, 14.00 do 16.00

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 ZA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

Informativni dnevi:

 • 11.02.2022 ob 11.00 in 16.00 uri petek
 • 12.02.2022 ob 11.00 uri sobota
 • 08.04.2022 ob 16.00 uri četrtek
 • 02.06.2022 ob 16.00 uri četrtek
 • 01.09.2022 ob 16.00 uri četrtek

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled razpisuje vpis v študijsko leto 2022/2023 za visokošolska študijska programa prve stopnje Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem.

Visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu.

Visokošolski študijski program Zdravstveni turizem
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu.

Prijavni roki:

Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:

1.   prijavni rok:od 16.02.2022 do 30.03.2022
2.   prijavni rok:od 01.04.2022 do 05.09.2022
3.   prijavni rokod 06.09.2022 do 30.09.2022

Način prijave za vpis:

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2022.

Vpis v 1. letnik

Vpisna mesta:

 Državljani Slovenije in držav članic EUSlovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Hotelirstvo in turizem – izredni študij7030
Zdravstveni turizem – izredni študij7030

Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Vpisni pogoji:

 1. Pogoj za vpis v 1. letnik

Opravljena splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pošiljanje prilog k prijavi za vpis elektronsko preko portala eVŠ
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Zaradi situacije v povezavi s covid-19 kandidati ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Prosimo Vas, da na portal eVŠ priložite naslednje dokumente:

 • osebno izkaznico (obe strani),
 • davčno številko,
 • spričevala 3. letnika in 4. letnika,
 • spričevalo o splošni maturi ali
 • spričevalo o poklicni maturi ali
 • srednješolsko diplomo.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2022.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji

Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji je objavljen na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/vrednotenje-in-priznavanje-izobrazevanja/.

Prosimo Vas, da na portal eVŠ priložite naslednje dokumente:

 • potni list,
 • izpolnjen obrazec N (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130)
 • listino o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
 • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje, v slovenski jezik,
 • dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k spričevalu, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila),
 • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki gapripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2022

Podpora prijaviteljem za vpis

Ministrstvo bo vse razpise za vpis objavilo na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/, na katerem bodo objavljena tudi navodila v slovenskem in angleškem jeziku za izpolnjevanje prijave za vpis.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 16.00 ure med delavniki do 1. 3. 2022, od 8.00 do 22.00 med delavniki od 1. 3. 2022 dalje)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Skip to content