Scroll Top

Vpis v študijsko leto 2023/2024

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled
Tel. referat: 08 205 59 59 | GSM: 040 / 322 106 | 040 / 322 299

referat@vs-bled.si | www.vm-bled.si
Informativno mesto: Prešernova cesta 32, Bled
Uradne ure: sreda, 14.00 do 16.00 | petek, 14.00 do 16.00

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 ZA DODIPLOMSKI VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

Naslov:Prešernova cesta 32, 4260 Bled
Tel. referat:08 205 59 59
GSM:

040 / 322 106

040 / 322 299

E-pošta:referat@vs-bled.si
Spletna stran:www.vm-bled.si
Informativno mesto:Prešernova cesta 32, Bled
Uradne ure:

sreda, 14.00 do 16.00

petek, 14.00 do 16.00

Informativni dnevi:

17.02.2023 ob 11.00 in 16.00 uri petek
18.02.2023 ob 11.00 uri sobota
06.04.2023 ob 16.00 uri četrtek
06.06.2023 ob 16.00 uri torek
07.09.2023 ob 16.00 uri četrtek

Visoka šola za management Bled razpisuje vpis v študijsko leto 2023/2024 za visokošolske študijske programe prve stopnje Hotelirstvo in turizem, Zdravstveni turizem in Management v živilstvu in prehrani.

Visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:

 • diplomirani organizator / diplomirana organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu
 • okrajšava: dipl. org. hot. in tur. (VS), 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Visokošolski študijski program Zdravstveni turizem
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:

 • Diplomirani organizator / diplomirana organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu
 • Okrajšava: dipl. org. zdr. tur. (VS), 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Visokošolski študijski program Management v živilstvu in prehrani
Trajanje študija:3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija:izredni študij
StopnjaPrva stopnja
Kraj študijaBled, Prešernova cesta 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih:

 • Diplomirani manager v živilstvu in prehrani / diplomirana managerka v živilstvu in prehrani
 • okrajšava: dipl. manag. živ. in preh. (VS), 1. bolonjska stopnja, raven 6/2

Prijavni roki:

Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:

1.   prijavni rok:od 17.02.2023 do 31.03.2023
2.   prijavni rok:od 01.04.2023 do 05.09.2023
3.   prijavni rokod 06.09.2023 do 30.09.2023

Način prijave za vpis:

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2023.

Vpis v 1. letnik

Vpisna mesta:

 Državljani Slovenije in držav članic EUSlovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Hotelirstvo in turizem – izredni študij7030
Zdravstveni turizem – izredni študij7030
Management v živilstvu in prehrani600

Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Vpisni pogoji:

 1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem je:
 • zaključen višješolski študijski program Gostinstvo in turizem ali
 • zaključen katerikoli sorodni študijski program
 1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Zdravstveni turizem je:
 • zaključen višješolski študijski program Velnes ali
 • zaključen katerikoli sorodni študijski program
 1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Management v živilstvu in prehrani je:
 • zaključen višješolski študijski program Živilstvo in prehrana ali
 • zaključen katerikoli sorodni študijski program

Komisija za priznavanje in vrednotenje izobraževanja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti.

Pošiljanje prilog k prijavi za vpis elektronsko preko portala eVŠ

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Zaradi situacije v povezavi s covid-19 kandidati ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Prosimo Vas, da na portal eVŠ priložite naslednje dokumente:

 • osebno izkaznico (obe strani),
 • davčno številko,
 • spričevala 3. letnika in 4. letnika,
 • spričevalo o splošni maturi ali
 • spričevalo o poklicni maturi ali
 • srednješolsko diplomo.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2023.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji

Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji je objavljen na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/vrednotenje-in-priznavanje-izobrazevanja/.

Prosimo Vas, da na portal eVŠ priložite naslednje dokumente:

 • potni list,
 • izpolnjen obrazec N (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130)
 • listino o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,
 • sodno overjeni prevod listine o izobraževanju, ki dokazuje opravljeno tuje izobraževanje, v slovenski jezik,
 • dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (priloga k spričevalu, letna spričevala, indeks ali druga sorodna dokazila),
 • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2023.

Podpora prijaviteljem za vpis

Ministrstvo bo vse razpise za vpis objavilo na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/, na katerem bodo objavljena tudi navodila v slovenskem in angleškem jeziku za izpolnjevanje prijave za vpis.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) je:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 od 8.00 do 16.00 ure med delavniki do 1. 3. 2023, od 8.00 do 22.00 med delavniki od 1. 3. 2023 dalje
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:

Skip to content