Scroll Top

CENIKI ŠOLNIN

Šolnino je možno plačati v 10 obrokih. Ob prijavi do 01.04.2023 vam nudimo 10% popusta.

Vpisnina vključuje:

  • vpisno dokumentacijo
  • potrdilo o vpisu
  • študentsko izkaznico
  • nalepko za potrditev veljavnosti študentske izkaznice
  • prispevek za letno članarino za knjižnico

CENIK PROGRAM MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI


Šolnino je možno plačati v 10 obrokih. Ob prijavi do 01.04.2024 vam nudimo 10% popusta.

PROGRAM MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI 2024/2025
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV VM BLED ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025
(MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI)
1.ŠOLNINA  
 Šolnina na študijsko leto3.950,00
 Šolnina za 2. letnik za vpis po merilih za prehode2.950,00
 Ponavljanje letnika400,00
 Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)500,00
 Vpisnina50,00
2. ŠOLNINA ZA TUJE DRŽAVLJANE 
 Šolnina na študijsko leto3.950,00
 Ponavljanje letnika400,00
 Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)500,00
 Vpisnina50,00
3.DVOJNIKI 
 Dvojnik študentske izkaznice z nalepko30,00
4.IZPITI 
 Izvedba predmeta z diferencialnim izpitom330,00
 Diferencialni izpit150,00
 Četrto opravljanje izpita65,00
 Ročna prijava na izpit50,00
 Peto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita100,00
5.POTRDILA 
 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni4,00
 Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod)30,00
 Druga potrdila10,00
6.PROŠNJE IN VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV IN MNENJ 
 o priznavanju izpitov izven100,00
 o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju100,00
 o priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju100,00
 o priznavanju oziroma uveljavljanje strokovne prakse100,00
7.DIPLOMSKO DELO 
 diplomska naloga z zagovorom500,00
 izdaja dvojnika diplome280,00
 Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi150,00
8.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI SODELUJEJO Z VŠHTB 
 visokošolski učitelj (prva izvolitev)340,00
 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)280,00
 visokošolski sodelavec in ostali nazivi250,00
 znanstveni sodelavec250,00
9.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO Z VŠHTB 
 visokošolski učitelj (prva izvolitev)3.200,00
 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)2.900,00
 visokošolski sodelavec in ostali nazivi2.900,00
 znanstveni sodelavec2.900,00
 OSTALA DOLOČILA 
 Cenik je sprejel UO na 4/2022 seji dne 19.12.2022 

CENIK PROGRAM HOTELIRSTVO IN TURIZEM


Šolnino je možno plačati v 10 obrokih. Ob prijavi do 01.04.2024 vam nudimo 10% popusta.

PROGRAM HOTELIRSTVO IN TURIZEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV VM BLED ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025
(PROGRAM HOTELIRSTVO IN TURIZEM)
1.ŠOLNINA  
 Šolnina na študijsko leto2.950,00
 Šolnina za 2. letnik za vpis po merilih za prehode1.850,00
 Ponavljanje letnika400,00
 Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)500,00
 Vpisnina50,00
2. ŠOLNINA ZA TUJE DRŽAVLJANE 
 Šolnina na študijsko leto2.950,00
 Ponavljanje letnika400,00
 Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)500,00
 Vpisnina50,00
3.DVOJNIKI 
 Dvojnik študentske izkaznice z nalepko30,00
4.IZPITI 
 Izvedba predmeta z diferencialnim izpitom330,00
 Diferencialni izpit150,00
 Četrto opravljanje izpita65,00
 Ročna prijava na izpit50,00
 Peto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita100,00
5.POTRDILA 
 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni4,00
 Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod)30,00
 Druga potrdila10,00
6.PROŠNJE IN VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV IN MNENJ 
 o priznavanju izpitov izven100,00
 o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju100,00
 o priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju100,00
 o priznavanju oziroma uveljavljanje strokovne prakse100,00
7.DIPLOMSKO DELO 
 diplomska naloga z zagovorom500,00
 izdaja dvojnika diplome280,00
 Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi150,00
8.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI SODELUJEJO Z VŠHTB 
 visokošolski učitelj (prva izvolitev)340,00
 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)280,00
 visokošolski sodelavec in ostali nazivi250,00
 znanstveni sodelavec250,00
9.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO Z VŠHTB 
 visokošolski učitelj (prva izvolitev)3.200,00
 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)2.900,00
 visokošolski sodelavec in ostali nazivi2.900,00
 znanstveni sodelavec2.900,00
 OSTALA DOLOČILA 
 Cenik je sprejel UO na 4/2022 seji dne 19.12.2022 
PROGRAM HOTELIRSTVO IN TURIZEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV VM BLED  (PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM)
1.ŠOLNINA  
Šolnina na študijsko leto2.500,00
Šolnina za 3. letnik2.500,00
Šolnina za 3. letnik po merilih za prehode1.500,00
Ponavljanje letnika300,00
Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)300,00
Vpisnina50,00
2. ŠOLNINA ZA TUJE DRŽAVLJANE 
Šolnina na študijsko leto2.500,00
Ponavljanje letnika300,00
Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)300,00
Vpisnina50,00
3.DVOJNIKI 
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov50,00
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko20,00
4.IZPITI 
Izvedba predmeta z diferencialnim izpitom300,00
Diferencialni izpit150,00
Četrto opravljanje izpita50,00
Peto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita100,00
5.POTRDILA 
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni4,00
Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod)20,00
Druga potrdila6,00
6.PROŠNJE IN VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV IN MNENJ 
o priznavanju izpitov izven100,00
o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju100,00
o priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju100,00
o priznavanju oziroma uveljavljanje strokovne prakse100,00
7.DIPLOMSKO DELO 
diplomska naloga z zagovorom400,00
izdaja dvojnika diplome100,00
Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi8,00
8.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI SODELUJEJO Z VŠHTB 
visokošolski učitelj (prva izvolitev)600,00
visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)500,00
visokošolski sodelavec in ostali nazivi500,00
znanstveni sodelavec500,00
9.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO Z VŠHTB 
visokošolski učitelj (prva izvolitev)2.800,00
visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)2.500,00
visokošolski sodelavec in ostali nazivi2.500,00
znanstveni sodelavec2.500,00
 OSTALA DOLOČILA 
V cenah storitev ni vključen DDV.
Cenik je sprejel UO na 2/2018 seji dne 13.06.2018

CENIK PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM


Šolnino je možno plačati v 10 obrokih. Ob prijavi do 01.04.2024 vam nudimo 10% popusta.

PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV VM BLED ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025
(PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM)
1.ŠOLNINA  
 Šolnina na študijsko leto2.950,00
 Šolnina za 3. letnik2.300,00
 Ponavljanje letnika400,00
 Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)500,00
 Vpisnina50,00
2. ŠOLNINA ZA TUJE DRŽAVLJANE 
 Šolnina na študijsko leto2.950,00
 Ponavljanje letnika400,00
 Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)500,00
 Vpisnina50,00
3.DVOJNIKI 
 Dvojnik študentske izkaznice z nalepko30,00
4.IZPITI 
 Izvedba predmeta z diferencialnim izpitom330,00
 Diferencialni izpit150,00
 Četrto opravljanje izpita65,00
 Ročna prijava na izpit50,00
 Peto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita100,00
5.POTRDILA 
 Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni4,00
 Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod)30,00
 Druga potrdila10,00
6.PROŠNJE IN VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV IN MNENJ 
 o priznavanju izpitov izven100,00
 o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju100,00
 o priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju100,00
 o priznavanju oziroma uveljavljanje strokovne prakse100,00
7.DIPLOMSKO DELO 
 diplomska naloga z zagovorom500,00
 izdaja dvojnika diplome280,00
 Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi150,00
8.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI SODELUJEJO Z VŠHTB 
 visokošolski učitelj (prva izvolitev)340,00
 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)280,00
 visokošolski sodelavec in ostali nazivi280,00
 znanstveni sodelavec280,00
9.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO Z VŠHTB 
 visokošolski učitelj (prva izvolitev)3.200,00
 visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)2.900,00
 visokošolski sodelavec in ostali nazivi2.900,00
 znanstveni sodelavec2.900,00
 OSTALA DOLOČILA 
 Cenik je sprejel UO na 4/2022 seji dne 19.12.2022 
PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023
CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV VM BLED  (PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM)
1.ŠOLNINA  
Šolnina na študijsko leto2.500,00
Šolnina za 3. letnik2.500,00
Šolnina za 3. letnik po merilih za prehode1.500,00
Ponavljanje letnika300,00
Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)300,00
Vpisnina50,00
2. ŠOLNINA ZA TUJE DRŽAVLJANE 
Šolnina na študijsko leto2.500,00
Ponavljanje letnika300,00
Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)300,00
Vpisnina50,00
3.DVOJNIKI 
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov50,00
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko20,00
4.IZPITI 
Izvedba predmeta z diferencialnim izpitom300,00
Diferencialni izpit150,00
Četrto opravljanje izpita50,00
Peto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita100,00
5.POTRDILA 
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni4,00
Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod)20,00
Druga potrdila6,00
6.PROŠNJE IN VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV IN MNENJ 
o priznavanju izpitov izven100,00
o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju100,00
o priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju100,00
o priznavanju oziroma uveljavljanje strokovne prakse100,00
7.DIPLOMSKO DELO 
diplomska naloga z zagovorom400,00
izdaja dvojnika diplome100,00
Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi8,00
8.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI SODELUJEJO Z VŠHTB 
visokošolski učitelj (prva izvolitev)600,00
visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)500,00
visokošolski sodelavec in ostali nazivi500,00
znanstveni sodelavec500,00
9.IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO Z VŠHTB 
visokošolski učitelj (prva izvolitev)2.800,00
visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)2.500,00
visokošolski sodelavec in ostali nazivi2.500,00
znanstveni sodelavec2.500,00
 OSTALA DOLOČILA 
V cenah storitev ni vključen DDV.
Cenik je sprejel UO na 2/2018 seji dne 13.06.2018
Skip to content