Scroll Top

PREDMETNIK HOTELIRSTVO IN TURIZEM

Ustvarjanje, inovativnost, podjetnost

visokošolski študijski program HOTELIRSTVO IN TURIZEM
1. LETNIK
1. semesterKT
Statistika6
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)6
Ekonomika turističnih podjetij6
Ekonomika turizma6
Gastrokultura6
2. semesterKT
Poslovno komuniciranje3
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)3
Dediščina in avtentičnost9
Izbirni modul – Hotelirski management: Procesna tehnika v pripravi in ponudbi hrane9
Izbirni modul – Turistični management: Inovativnost in podjetnost v turizmu9
Praktično usposabljanje6

 

2. LETNIK
3. semesterKT
Ravnanje z ljudmi pri delu6
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)9
Trženje storitev9

Izbirni modul – Hotelirski management:

Poslovanje v hotelirstvu

6

Izbirni modul – Turistični management:

Strategije in sestavine gostoljubnosti v hotelirstvu in turizmu

6
4. semester KT
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)4
e-trženje6
Pravni predpisi3

Izbirni modul – Hotelirski management:

Kakovost hrane in pijač

9

Izbirni modul – Turistični management:

Tematski turizem

9
Praktično usposabljanje8
3. LETNIK
5. semesterKT
Poslovne finance in računovodstvo6
Osebni management6
2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)6
Trajnostni turizem6
Management kakovosti v turizmu6
6. semesterKT
1. tuj jezik (ANJ/NEJ)3

Izbirni modul – Hotelirski management:

Management v hotelirstvu

6

Izbirni modul – Hotelirski management:

Kultura bivalnega okolja v turizmu

6
Izbirni modul – Hotelirski management: izbirni predmet5

Izbirni modul – Turistični management:

Poslovni turizem

6

Izbirni modul – Turistični management:

Destinacijski management

6
Izbirni modul – Turistični management: izbirni predmet5
Diplomsko delo10
SKUPAJ180
IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmetiKT
Sodobna družba in prosti čas5
Protokol v hotelirstvu in turizmu5
Podjetništvo5
Cenovne strategije v turizmu5
Vedenje uporabnikov5
3. tuj jezik (NEJ/ITJ)5
Management v velneškem turizmu5
Skip to content