Scroll Top

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI

Trajanje študija: 3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija: izredni študij
Stopnja: 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Naziv: diplomirana managerka v živilstvu in prehrani / diplomirani manager v živilstvu in prehrani
Okrajšava: dipl. manag. živ. in preh. (VS) 

Visokošolski študijski program Management v živilstvu in prehrani se uvršča v 7. raven klasifikacije SOK, na 6. raven EOK in 1. bolonjsko stopnjo EVOK.

VM BLED ŠTUDENTE POPELJE DO ZNANJA, KI JE POTREBNO ZA USPEH NA SODOBNEM TRGU DELA.
Diplomanti Managementa v živilstvu in prehrani boste:
 • Ustvarjali inovativne kombinacije živilstva, prehrane in managementa.
 • Opravljali zahtevnejša vodstvena dela v živilski in prehranski industriji.
 • Pri poslovanju in trženju uporabljali digitalne pristope.
 • Ukrepali na področju trajnostne rabe energije, surovin in prostora.
9 RAZLOGOV ZAKAJ POSTATI ŠTUDENT VM BLED
 • Urnik prilagojen potrebam študentov
 • Zaporedno izvajanje predmetov
 • All inclusive šolnina
 • Sodobni, mednarodno primerljiv programi
 • Poučevanje tujih jezikov
 • Najlažji prehod na visoko šolo, vodena predavanja za diferencialne izpite
 • Možnost praktičnega usposabljanja v uglednih podjetjih doma in v tujini – Erasmus+
 • Dostopna lokacija

Z VISOKOŠOLSKIM ŠTUDIJSKIM MANAGEMENT V ŽIVILSTVU IN PREHRANI pridobi diplomant naslednje temeljne kompetence:
 • poznavanje in optimizacija tehnologij in postopkov v proizvodnji mesa, mleka, mlečnih proizvodov, živil rastlinskega izvora, surovin, žit, sadja, vrtnin, olja, pijač, mlevskih in pekovskih proizvodov in testenin ter kontrola racionalne izkoriščenosti delovnih sredstev in surovin in uporaba naravi prijazne tehnologije
 • poznavanje zdrave, uravnotežene, funkcionalne, alternativne in varovalne prehrane ter jedilnike za različne kategorije in ciljne skupine zdrave populacije,
 • uporaba načel zdravega prehranjevanja in alternativnih načinov prehranjevanja
 • pridobitev strokovnega znanja in usposobljenosti s področja zakonitosti poslovanja podjetij in osnovnih pravil oblikovanja cen ter analiziranje uspešnosti podjetja
 • uporabe tehnologij digitalnega poslovanja, e-poslovanja in digitalnega trženja

07 Maj: Vabilo na EBSCO spletni seminar

Vabimo vas na brezplačen spletni seminar A Premium Tool for an Advanced Academic Research – EBSCO Discovery Service (EDS). Namenjen je raziskovalcem, študentom in  zaposlenim v…

Skip to content