Scroll Top

Vpisni pogoji

1. Pogoj za vpis v 1. letnik

 

Opravljena splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V primeru omejitve vpisa v 1. letnik bodo kandidati izbrani glede na:

– ceno splošnega uspeha pri splošni maturi in             60%

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                  … 40%

– oceno splošnega uspeha pri poklicni maturi ali         50%

– splošni uspeh v 3. in4. letniku                                   … 40%

– uspeh pri maturitetnem predmetu                            …10%

– oceno splošnega uspeha zaključnem izpitu in      …   40%

– splošni uspeh v 3. in4. letniku                                   …  40%

– uspeh pri maturitetnem predmetu                            … 20%

 

Vpisna mesta:¸

Hotelirstvo in turizem  /  izredni študij  /  70

 

 

 

 

2. Pogoj za vpis v 2. letnik po merilih za prehode

 

Zaključen višješolski študijski program Gostinstvo in turizem ali katerikoli sorodni študijski program. Komisija za vrednotenje in priznavanje izobraževanja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti.

 

Vpisna mesta:

Hotelirstvo in turizem (2. letnik po merilih za prehode)  /  izredni študij  /  70

 

 

 

 

3. Pogoj za vpis v 3. letnik

 

Zaključen višješolski študijski program, sprejet pred 01. 01. 1994.

Komisija za vrednotenje in priznavanje izobraževanja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti.

 

Vpisna mesta

Hotelirstvo in turizem (3. letnik)  /  izredni študij  /  70

 

Podobne objave

Vabilo na EBSCO spletni seminar

Vabimo vas na brezplačen spletni seminar A Premium Tool for an Advanced Academic Research – EBSCO Discovery Service (EDS). Namenjen je raziskovalcem, študentom in  zaposlenim v…

Skip to content